Grafické studio JZD > FAQ > Slovníček pojmů

GUI

Grafické uživatelské rozhraní je uživatelské rozhraní, které umožňuje ovládat počítač pomocí interaktivních grafických ovládacích prvků. Na monitoru počítače jsou zobrazena okna, ve kterých programy zobrazují svůj výstup. Uživatel používá klávesnici, myš a grafické vstupní prvky jako jsou menu, ikony, tlačítka, posuvníky, formuláře a podobně.

Další dotazy z kategorie Slovníček pojmů: