Grafické studio JZD > FAQ > Slovníček pojmů

Layout

Layout znamená grafické rozvržení tiskové nebo elektronické stránky, případně i jiné plochy. Zahrnuje obvykle:

  • formát stránky a tiskové zrcadlo,
  • rozvržení textu, obrázků a prázdných ploch,
  • typ, velikost a barvy písma,
  • záhlaví a nadpisy,
  • další grafické prvky (logo, linky a podobně),
  • výběr barev nebo motivů pozadí, případně ještě další.

Další dotazy z kategorie Slovníček pojmů: