Grafické studio JZD > Služby > Tvorba a servis webů

Kódovaní webu (x)html

Html kód je základním pojivem všech dalších stavebních prvků webu. Je tmelem všech snah o kvalitní grafiku, rychlosti načítání a přesného zobrazení webu, optimalizace pro vyhledávače, logické struktury i budoucí editovatelnosti a rozšiřitelnosti internetových stránek.

HTML na 99% z maxima

 • Standardy

  - všechny naše weby ctí standardy doporučené mezinárodním konsorciem W3C, které se snaží o celosvětovou standardizaci (normalizaci) html kódu
 • Velikost kódu

  - na 99,9% řádků html kódu nepoužíváme zbytečné inline deklarace vlastností prvků. To nejen že minimalizuje velikost samotného kódu, ale umožňuje i další a snadnou editaci vzhledu jednotlivých prvků a tak i celého webu.
 • Základní přístupnost

  - všechny naše weby ladíme tak, aby se bez problémů zobrazíly v, na našem trhu, nejpoužívanějších prohlížečích (IE 6 - 8, Firefox, Opera, Chrome, Safari).
 • Pokročilá přístupnost webu

  - pro některé weby je zákonná povinnost mít web napsaný tak, aby byly na něm prezentované informace dostupné (čitelné) i takovým uživatelům internetu, kteří kvůli svému zdravotnímu handicapu či nestandartnímu technickému vybavení nemají možnost zobrazit si web v obvyklé kvalitě. Jedná se o čtečky, textové prohlížeče, různá mobilní zařízení. V takovém případě je kódování webu náročnější na čas a dovednosti.

Technologie

 • (x)HTML strict/transitional

  - zatím poslední verze obecně a celosvětově rozšířeného značkovacího jazyka pro tvorbu webu, lišící se v přísnosti používání vlastností použitých prvků v kódu webu.
 • CSS

  - deklarace chování html prvků v externím souboru - umožňuje rychlou změnu rozmístění prvků, barev, písma, pozadí atd na globální úrovni...
 • JavaScript

  - skriptovací jazyk, který umožňuje změnu chování jednotlivých prvků a obsahu webu na základě předdefinovaných událostí.