Grafické studio JZD > Služby > Tvorba a servis webů

Programování

K programování funkcí webu přistupujeme jako k návrhu chodu motoru. Stejně jako inženýrům vyvíjejícím motor i nám jde o maximální účinnost při minimální spotřebě. Jediným rozdílem je to, že nám nejde o benzín ale o čas potřebný na provedení příkazu, ale i minimální spotřebu času při případných úpravách, opravách a modifikacích programového kódu.

Naše zásady programování

 • Nic nepiš dvakrát

  - aneb objektové programování - umožňuje nejen přehledný a rychlý vývoj, ale především rychlou úpravu, opravu a modifikaci kódu
 • Měj přehled o funkcích

  - dsfgdgre
 • Šetři čas

  - Dokaž co nejefektivněji zpracovat palivo data z db

Technologie

 • PHP

  - mocný programovací jazyk s širokou škálou vestavěných funkcí umožňující tvorbu robustních objektově orientovaných serverových aplikací.
 • MySQL

  - výkonná relační databáze postačující na drtivou většinu webových projektů.
 • JavaScript

  - skriptovací jazyk umožňující efektivní ovládání webového kódu na straně uživatele přímo v jeho prohlížeči.
 • Ajax

  - (Asynchronous JavaScript and XML) nadstavba JavaScriptu, umožňující měnit obsah stránek bez opětovného načítání.