Pro správný a kompletní tisk dokumentu, zkontrolujte prosím, zda máte zapnutou volbu: TISKNOUT BARVY A OBRÁZKY NA POZADÍ.

JZDfeatures

Moje práce je vždy do nějaké míry ovlivněna šesti charakteristickými znaky: KREATIVITA, 24/7, NASAZENÍ, PŘESNOST, PRAXE, VKUS.

KREATIVITA

Ačkoli to občas není úplně lehké, troufám si o sobě tvrdit, že pro každé zadání dokážu mít spoustu lepších i horších, více i méně použitelných, snadno i obtížněji realizovatelných řešení. Výsledek je vždy průsečíkem termínu, rozpočtu, kvality podkladů a možnosti samostatné improvizace.

24/7

Má-li práce jen trochu smysl a někdo jí náležitě ocení, rád jí obětuji veškerý potřebný čas. Též jsem se již dávno smířil s tím, že deadline nečeká ani v tom smutném případě, že podklady ze strany zadavatele stále nejsou v domluvené kvalitě a je proto potřeba nastolit režim "pomoz si sám".

NASAZENÍ

Ne každá zakázka je Sixtinská kaple, ale stále žiji v přesvědčení, že na jakékoli práci musí být na první pohled jasně vidět, že se někdo nad věcí zamyslel, věnoval tomu čas, zkrátka že to není jen bez rozmyslu odfláklá záležitost, další zářez na pažbě, pár kaček na účtu.

PŘESNOST

Vše, i chaos v přírodě má, po bližším zkoumání svůj vlastní řád. Jako milovník a obdivovatel přírody nemám rád halabala a bez rozmyslu věci prsklé do prostoru, nezarovnané, nepromyšlené, bezúčelné. I bordel má mít řád.

PRAXE / EFEKTIVITA

Neustále se snažím rozšiřovat a do rutiny osvojovat postupy, které mi pomáhají pracovat rychleji a efektivněji. Jistěže neznám vše, ba dokonce se někdy zaběhnutá rutina může stát brzdou, ale moje touha po co největší efektivitě(čas jsou peníze) spolu s manuály, dokumentaci, googlem a odvahou zeptat se zkušenějších, mi pomáhá zkracovat čas na provedení práce.

VKUS

Byť je hodnocení grafiky čistě "indivindi" záležitost, myslím si, že mám nakoukáno a poznám tak nejen špičkovou práci, ale hlavně dokáži odlišit děs a běs od průměru. To mi umožňuje "trpět" jakousi sebereflexí, která mi nedovolí pustit do světa věc horší, než je ten alespoň průměr.