Grafické studio JZD >

07. 06. 2010

E-learning pro Broker Consulting

Pro společnost Broker Consulting, a.s. jsme na jejich interním portálu okNET spustili nový vzdělávací modul. Cílem e-learningu je umožnit spolupracovníkům společnosti v pohodlí svého domova získávat požadované a potřebné znalosti z oblasti legislativy, produktů, prodejních dovedností atd..

Možnosti e-learningu ze strany studenta:

  • studenti mohou požadovanou látku nastudovat v jednotlivých lekcích (kapitolách)
  • poté si svoji znalost probraného učiva mohou prověřit  pomocí mini testů u každé kapitoly
  • na závěr je možné projít kompletním závěrečným testem, který má buď stejné otázky jako mini testy u jednotlivých kapitol nebo může mít libovolné množství otázek zcela jiného znění

Administrace, redakční systém - lektoři mohou:

  • vytváření tématických okruhů
  • v tématických okruzích vytvářet jednotlivé lekce
  • ke každé lekci vytvářet kontrolní testové otázky pomocí abc dotazování(v plánu je i více možností na jednou, vlastní psaná odpověď, seřazení podle důležitosti atd...)
  • ke každému tématickému okruhu vytvořit závěrečný test
  • u všech okruhů a následných testů se dá nastavit čas, za který mají studenti požadované úkoly zvládnout. Doba může být podle rozsáhlosti v řádů hodin, dní i týdnů. Každému uživateli ukládáme aktuální stav průběhu.
  • lektoři mají přehled o celkových výsledcích, ale i aktuálním průběhu u všech účastníků
 
 

Další aktuality